OAJ:n VALTUUSTOVAALIEN JOENSUULAISET EHDOKKAAT

15.02.2018

2        ANTTI KASURINEN

Olen Biologian ja maantiedon lehtori Joensuusta. Kaikkiaan olen ollut opettajana 25 vuotta. Pitkä kokemus aktiivisesta edunvalvontatyöstä niin paikallisella kuin alueellisella tasolla on tuonut ymmärrystä opetusalan haasteista ja kehittämistarpeista.

Jo 1990-luvulla olin sihteerinä Raahen oay:ssa ja Oulun eteläisen piirin hallituksen jäsen. Sittemmin olen ollut vuosien ajan OAJ Joensuun varapuheenjohtaja, OAJ Pohjois-Karjalan hallituksen jäsen ja JUKO Pohjois-Karjalan lakkopäällikkö. Olen erittäin laajasti verkostoitunut ja tunnen koko opetuksen kentän.

Näitä asioita haluan ajaa OAJ:n valtuustossa:

Palkkaus on saatava yksityisten alojen tasolle ja sen tulee vastata koulutusta sekä työn vaativuutta.

Opettajille on taattava mahdollisuus tehdä arvokas työnsä. Leikkausten ja säästöjen jälkeen on aika ruveta resurssoimaan koulutusta, sillä laadukas opetus on sijoitus yhteiskunnan tulevaisuuteen.

Jatkuva opetuksen myllääminen (esim. laaja inkluusio, jatkuvat lukiouudistukset) on saatava hallintaan.

OAJ:n on oltava kaikkien opetusalan ammattilaisten järjestö, on huomioitava esim. rehtoreiden kasvava työtaakka.

Opettajien jaksamisen kannalta on tärkeää terve työympäristö ja tyhy-toiminta.

Kun opettaja voi hyvin työssään, myös lapset viihtyvät koulussa.                   

               TUHTI PAKETTI KOKEMUSTA JA NÄKEMYSTÄ!

 

 

3    KIRSI VUORI                                                        

Luokanopettaja, pääluottamusmies, OAJ:n Pohjois-Karjalan                                        

alueyhdistyksen puheenjohtaja ja OAJ:n valtuutettu.     

Valtuutettuna haluan olla tekemässä työtä ammattimme arvostuksen puolesta.

 

Ajatuksia vaikuttamistyöhön:

-  Opettajien ja esimiesten työmäärää tulee rajata, kaikki työ on saatava palkanmaksun piiriin.

-  Yhä lisääntyvä inkluusio ilman lisäresursointia on saatava loppumaan ja oppilas/opettaja suhdelukuun sekä koulutuksen resursseihin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.

-   Lukiota uudistetaan, säilyväthän opettajan oikeudet uudistuksessa?

 

Valmiina vaikuttamaan paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti!                                             kirsi.vuori@jns.fi    puh. 0500 577816

 

   Mari Hämäläinen nro: 4

 

 Olen toiminut opettajana yli 20 vuotta ja minulla on laaja kokemus luottamustehtävistä kunta- ja maakuntahallinnossa sekä Pohjois-Karjalan koulutusorganisaatioissa. Toimin ammattiyhdistyksessä paikallisella ja alueellisella tasolla. Minua on luonnehdittu sinnikkääksi ja aikaansaavaksi vaikuttajaksi, joka osaa verkostoitua. Perehdyn asioihin huolella ja seuraan koulutuspolitiikan tilaa Suomessa ja maailmalla. Ajattelen itsenäisesti ja tiedän, kuinka päätöksentekoon vaikutetaan.

Olen ehdolla OAJ:n valtuustoon, koska haluan olla vaikuttamassa siihen, millaisissa olosuhteissa me opettajat toimimme nyt ja tulevaisuudessa! OAJ:n valtuutettujen tehtävänä on puolustaa säästöjen kurjistamaa suomalaista koulujärjestelmää ja sen opettajia. Tehostamistoimia koulutoimen rahoituksessa ei voida enää perustella heikolla talouskehityksellä, sillä Suomen BKT kasvaa nyt 3% vuosivauhdilla. OAJ tarvitsee riveihinsä edustajia, jotka kykenevät perustelemaan valtiotalouden hoitajille sen, miksi suomalaiseen koulutukseen ja tutkimukseen kannattaa panostaa.

Seuraavan valtuustokauden tärkeitä teemoja ovat:

  1. Tuoko vuosityöaika aidosti parannusta opettajien työolosuhteisiin ja palkkoihin? Mikäli näin ei ole, en tule kannattamaan vuosityöaikaan siirtymistä.
  2. Inkluusion nimissä tehdyt säästötoimet on pysäytettävä lainsäädäntöä muuttamalla. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki on oltava oikea-aikaista ja konkreettista.
  3. Opettajilla on oikeus työskennellä turvallisissa ja terveellisissä kiinteistöissä ilman kohtuutonta stressiä tai työpaikkakiusaamista. Tämä on tärkeä osa OAJ:n edunvalvontaa.
  4. Opettajien KIKY-sopimuksiin ei ole kestäviä perusteita, eikä uusia KIKY-sopimuksia OAJ:n valtuuston pidä hyväksyä. Kansantalouden kestävyysvaje ei korjaannu sillä, että vain julkisen sektorin työntekijät osallistuvat säästötalkoisiin!

Jos jaat kanssani em. ajatukset ja haluat uutta virtaa OAJ:n edunvalvontaan, olen   käytettävissäsi!

03.04.2020JUKO TIEDOTTAA
20.03.2020Eduskunta hyväksyi valmiuslain ? Miten koronaepidemia vaikuttaa työelämään?
26.09.2019Joensuun kaupunki aloittaa yt-neuvottelut
28.05.2019KESÄ!
08.05.2019Suomen Luokanopettajien kannanotto Lapset puheeksi - keskusteluihin
02.04.2019LUOTTAMUSMIESVAALIT
15.03.2019Pääluottamusmiehen terveisiä
12.11.2018Opetusministerin vastaus sijaistamiseen OTO:na
22.05.2018Opettajan sairausloma kesällä
15.02.2018OAJ:n VALTUUSTOVAALIEN JOENSUULAISET EHDOKKAAT

Siirry arkistoon »