Pääluottamusmiehen terveisiä

15.03.2019

Pääluottamusmiehen terveisiä OVTES-jäsenille:

JÄRJESTELYERÄ:

Aika paljon on tullut kyselyitä järjestelyerän jakamisesta. Tässä henkilöstöjohtajan kirjeessä ollut viesti hieman selvennettynä:

Perusopetus:

Peruskoulujen osalta järjestelyerä kohdennetaan vastaanottaville opettajille eli 1. luokan luokanopettajille ja 7. luokan luokanohjaajille opettajille 150 €/ kk.

Lisäksi koulunjohtajille annetaan yksi huojennustunti lisää hallinnollisten tehtävien hoitoon ja tästä järjestelyerästä huomioidaan sen kustannus.

Loput järjestelyerästä kohdennetaan TVA-lisiin ennalta sovittujen perusteiden mukaan.

Lukiot, konservatorio ja kansalaisopisto:

Järjestelyerä on kohdennettu lukioiden, kansalaisopiston sekä konservatorion osalta kokonaan tva-lisiin.

Erityisesti huomioitavaa OVTES:n osalta on se, että nuo edellä kerrotut kohdennukset tulevat sovellettavaksi 1.8.2019.

Alkuvuoden osalta kertyvä järjestelyeräsumma jaetaan tasajakona toukokuun palkan mukana kaikille niille OVTES:n alaisille viranhaltijoille, joiden palvelussuhde on yhdenjaksoinen ja se on alkanut viimeistään elokuussa 2018 ja päättyy aikaisintaan toukokuussa 2019. 

MÄÄRÄAIKAISET SOPIMUKSET:
Kohta on käsillä taas se aika, kun määräaikaisia virkasuhteita sovitaan ja  sopimuksia allekirjoitetaan. Muistakaa, että voitte olla yhteydessä luottamusmieheen tai suoraan minuun, jos sopimuksesta tulee jotain kysyttävää.
Tsemppiä kevääseen!
26.09.2019Joensuun kaupunki aloittaa yt-neuvottelut
28.05.2019KESÄ!
08.05.2019Suomen Luokanopettajien kannanotto Lapset puheeksi - keskusteluihin
02.04.2019LUOTTAMUSMIESVAALIT
15.03.2019Pääluottamusmiehen terveisiä
12.11.2018Opetusministerin vastaus sijaistamiseen OTO:na
22.05.2018Opettajan sairausloma kesällä
15.02.2018OAJ:n VALTUUSTOVAALIEN JOENSUULAISET EHDOKKAAT
08.02.2018NEUVOTTELUTULOS SYNTYNYT
07.02.2018NEUVOTTELUT

Siirry arkistoon »