KVTES pääluottamusmiehen palsta


Pääluottamusmies (KVTES) Heidi Pakarinen tiedottaa tällä palstalla:)


11.1.2019

Paikalliset KVTES-järjestelyeräneuvottelut saatiin päätökseen juuri ennen joulua. Alla tehtäväkohtaiset palkat (ja esiopetuslisä) ennen ja jälkeen neuvottelun:

05VKA042 VARHAISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT

(ESIM. VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA)

1.5.2018 2548,81

1.1.2019 2600,-

1.4.2019 2626,-

05VKA044 VARHAISKASVATUKSEN OPETUS- JA KASVATUSTEHTÄVÄT

(ESIM. VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA)

1.5.2018 2343,69 +ESIOPETUS 2359,13

1.1.2019 2385,- +ESIOPETUS 2445,-

1.4.2019 2408,85 +ESIOPETUS 2469,45

*****************************************************************************


Pääluottamusmies tiedottaa tähän, kunhan neuvottelut on käyty liittyen uuden sopimuksen täytäntöönpanosta Joensuussa. Tähän mennessä on keskusteltu SAK-ajasta sekä palkoista. Neuvottelut ovat edelleen kesken.

Tässä kuitenkin muutama yleinen asia:

KVTES palkkahinnoitteluliite 5:n rakenne ja sisältö muuttuivat 1.5.2018 alkaen. Palkkarakenneuudistuksessa muuttui palkkahinnoittelukohtien numerointi ja eri hinnoittelukohtien
vähimmäisperuspalkat nousivat. Lisäksi yhdistettiin päiväkodin johtajien ja pienten
päiväkotien vastaavien hinnoittelukohdat ja tehtiin erityislastentarhanopettajille oma hinnoittelukohtansa.

Mikäli työntekijä ja/tai viranhaltija sairastuu ennen työvuoroluetteloon merkittyä vapaapäivää, on hänellä oikeus pyytää vapaapäivän siirtoa toiseen ajankohtaan. Työntekijän sairastuessa vapaapäivänään voidaan seuraavat vapaapäivät hänen pyynnöstään siirtää. Tämä koskee siis ns. VES-päiviä.

1.1.2019 tulee voimaan 0,9 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä, joka lasketaan kunnallisen
opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta, sekä 1,2
prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä, joka lasketaan kunnallisen
yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Asiasta neuvotellaan syksyllä.

Lastentarhanopettajaa ei voida velvoittaa ilman suostumusta hoitamaan päiväkodin johtajan tehtäviä, vaan sijaisuudesta tulee sopia erikseen. Jos sijainen tekee vähintään kaksi viikkoa
kestävän sijaisuuden aikana kaikki johtajalle kuuluvat tehtävät, hänelle pitää
maksaa johtajan tehtäväkohtainen palkka. Jos johtajan sijainen ei tee kaikkia
päiväkodin johtajalle kuuluvia tehtäviä, tehtävän vaativuus arvioidaan
sijaisuusaikaan kuuluvien tehtävien mukaisesti ja päätetään tehtäväkohtainen
palkka sen mukaisesti.